ZAŠTO GLASATI NA IZBORIMA ZA RADNIČKU KOMORU?

U izborima AK bira se glavna skupština Radničke komore. U Beču se sastoji od 180 mandatara/mandatarki Doma. Oni/one čine takozvani radnički parlament. AK je jedna od najvažnijih institucija za zastupanje interesa zaposlenih u Austriji.

Glavna skupština donosi važne temeljne odluke o tome kako AK ispunjava svoje zadaće, odlučuje o proračunu i bira predsjednika/predsjednicu.

Jaka lijeva snaga u Generalnoj skupštini može

  • utjecati na zahtjeve AK-a, zagovarati se npr. za 30 sati rada tjedno, protiv lažnog samozapošljavanja,
  • oblike savjetovanja, ponude na više jezika kao i više savjeta za queer osobe,
  • kontrolirati rad AK.

Zato je Vaš glas potreban za jaku ljevičarsku snagu u AK!

Ko mora? Kakva komora? LINKS za Vas u radničku komoru!