ŠTO JE ZAPRAVO RADNIČKA KOMORA?

U travnju možemo glasati za LINKS u generalnoj skupštini AK!

Mnogi ljudi poznaju AK kao servisnu organizaciju: mjesto kojem se obraćate ako imate problem na poslu. Iako AK nudi savjete o pitanjima radnog prava, ona je mnogo više od toga.

AK je demokratski izabrano predstavništvo svih zaposlenika u Austriji. O političkom smjeru AK odlučuje se na glavnoj skupštini AK. Zato se glavna skupština AK često naziva radničkim parlamentom. Upravo tu mi kao LINKS želimo doći i napraviti pravu frku!

Ko mora? Kakva komora? LINKS za Vas u radničku komoru!